professioneel gereedschap te huur professioneel gereedschap te huur professioneel gereedschap te huur professioneel gereedschap te huur professioneel gereedschap te huur professioneel gereedschap te huur

Inleiding:

SIMA de VerhuurXpert respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk.

Wie is er verantwoordelijk voor mijn persoonsgegevens?

SIMA de VerhuurXpert is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

SIMA de VerhuurXpert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres – kaartnummer ID of paspoort

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Sima de VerhuurXpert heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website) bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sima.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

SIMA de VerhuurXpert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Afname en levering van door u gereserveerde producten 

- Het afhandelen van de betaling   

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder   

- U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten     

- Het aanmaken van een persoonlijk account

Geautomatiseerde besluitvorming:

SIMA de VerhuurXpert neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SIMA de VerhuurXpert) tussen zit.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

SIMA de VerhuurXpert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

SIMA de VerhuurXpert verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het gebruik van cookies:

SIMA de VerhuurXpert gebruikt alleen technische-, functionele-en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SIMA de VerhuurXpert en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sima.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

SIMA de VerhuurXpert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Aanpassen privacy statement:

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Zoeken op naam

Bekijk op categorie


Professioneel gereedschap, levering aan huis/op locatie voor particulieren en bedrijven

Bestaande klanten

Nieuws

Helaas heeft SIMA de VerhuurXpert de laatste maanden te maken gekregen met een stijgend aantal klanten die het gehuurde niet meer terugbrachten, maar ook met klanten die hun financiële verplichtingen niet nakwamen. Daarom zijn wij genoodzaakt om al onze voorwaarden wat aan te scherpen en aan te passen. Wij zijn nu aan het inventariseren of er een veiliger verhuursysteem voorhanden is, waarmee wij het bovenstaande kunnen voorkomen of op zijn minst terug kunnen dringen. Tot dat wij een ander en veiliger systeem hebben zullen wij weer exact conform al onze voorwaarden gaan handelen. Verder kunnen wij in sommige gevallen een kopie van uw geldig identiteitsbewijs maken, echter deze wordt meteen na inlevering van het gehuurde weer vernietigd. Tenslotte kunnen wij ook meer borg vragen als het gehuurde langer dan een dag gehuurd wordt, een en ander is o.a. afhankelijk van de nieuwwaarde van het gehuurde en de totale verhuurperiode. Wij hopen op uw begrip.